LOGO

dissabte, 6 de setembre de 2014

JOCS SALUDABLES

COMEJUEGOS
“Comejuegos” informa a infants i joves d’entre 6 i 18 anys, mitjançant diversos jocs educatius, sobre com aconseguir uns hàbits d’alimentació saludables.
Treballar la promoció d’hàbits alimentaris saludables des de Creu Roja Joventut (CRJ) suposa fer-ho des de l’àmbit de la Promoció i l’Educació per a la Salut, és a dir, no només transmetent informació i coneixements elementals sobre qüestions de salubritat alimentaria sinó, sobretot, desenvolupant en el conjunt de la població hàbits capaços de modificar aquells comportaments no saludables o perillosos per a la seva salut. Per a això, és necessari recórrer a recursos i estratègies d’ensenyament- aprenentatge que generin un marc d’aprenentatge atractiu per a la població en qüestió, com és el cas dels jocs interactius.
A ”Comejuegos” la població infantil i juvenil podrà aprendre jugant sobre alimentació i hàbits de vida saludables .

PREVENIR + JUGAR = GUANYARPrevenir més jugar igual a guanyar, dirigit a infants entre 12 i 14 anys, es configura com un recurs didàctic a través del qual es preten proporcionar informació bàsica sobre les drogues i les seves conseqüències a aquesta franja de població.Aquest joc interactiu parteix del Programa de Promoció i Educació per a la Salut de Creu Roja Joventut (CRJ), l’objectiu prioritari del qual és el desenvolupar en el conjunt de la població, hàbits capaços de modificar els comportaments no saludables o perillosos per a la salut, recorrent a estratègies d’aprenentatge i l’adquisició de conductes atractives per a la població destinatària.

EN FORMA


Contribució de l'activitat física per una vida saludable. L'activitat física com a hàbit de vida.

JOC DELS PRIMERS AUXILIS

EDUCACIÓ PER A LA SALUT

Cliqueu sobre la imatge i trobareu diferents recursos per treballar el tema del vostre projecte: